Route

Mondhygienistepraktijk Vechtstede

Anjo Habing-Pool
Buitenweg 26 F2
3602 PS Maarssen
Tel. 0346-576060

Er is vrij parkeren voor de praktijk.

Bereikbaarheid per bus: lijn 5, Maarssen via Zandweg-Oostwaard. Bushalte Cramerlaan, voor de deur.

Route